Sverige

Hvis du som utlending ønsker å jakte i Sverige, skal du – på samme måte som svenske jegere - betale en årlig avgift. Avgiften gjelder for ett jaktår av gangen, nemlig fra 1. juli i innbetalingsåret til 30 juni det følgende år.

Betalingen foregår online på Naturvårdsverkets hjemmeside:

https://jagarregistret.naturvardsverket.se/Auth/B2B

Husk å skrive ut jaktkortet og ha det med deg under jakten. Du kan lese mer om det statlige jaktkortet her:

http://www.naturvardsverket.se/jaktkort

 

Inn- og utførsel av våpen

Et Europeisk våpenpass er nødvendig for å få innført våpen i enkelte land. For jakt i Sverige vil et Europeisk våpenpass kun gi deg frihet til å passere de norske tollsteder utenom åpningstidene. Dersom du skal krysse den svenske grensen må du deklarere våpenet ditt, enten ved et betjent tollsted, eller ved en elektronisk deklarering over nettet. Med en elektronisk deklarering av våpen inn og ut av Sverige, vil du da kunne reise uavhengig av tollsteder og deres åpningstid. Sjekk tollvesenets sider for elektronisk deklarering på www.tullverket.se.