Danmark

Dersom en utlending ønsker å jakte i Danmark, må han eller hun løse dansk gjeste-jaktkort. Dette gjelder uansett hvor mange dager du ønsker å jakte. Prisen er den samme som en dansk jeger betaler. Jakttegnet er gyldig i ett jaktår (1.4.-31.3). Hvis du ønsker å jakte påfølgende årene, må du søke på nytt.

For at en utlending skal få dansk gjeste-jaktkort, skal den danske Naturstyrelsen få tilsendt søknad minst 4 uker før man ønsker å jakte i Danmark.

En søknad om dansk gjeste-jaktkort skal inneholde:

  • En kopi av gyldig utenlandsk jegeravgiftskort.
  • Dokumentasjon på at jegeravgiften er betalt.
  • Fødselsdato.
  • Dersom det skal jaktes med rifle, må det medfølge dokumentasjon for bestått skyteprøve.
  • Dersom det skal jaktes med bue, må det medfølge dokumentasjon på bestått buejegerprøve.
  • Eventuelt c/o-adresse eller adresse i Danmark i løpet av oppholdet.

 

Søk elektronisk her

Betal for gjeste-jaktkort her (etter godkjent søknad).

Når betalingen først er fullført, kan avgiften ikke betales tilbake, selv om du likevel ikke får bruk for gjeste-jaktkortet.

Utenlandske jegere er pålagt å rapportere felt vilt her.

For riflejakt

Hvis du ønsker å jakte med rifle i Danmark, må dette føres opp på ditt danske gjeste-jaktkort. Dette krever at søknaden inneholder en kopi av våpenkort eller Europeisk våpenpass. Hvis du er fra Norge, må du vedlegge dokumentasjon på at du har bestått den årlige skyteprøven.

For buejakt

Hvis du ønsker å gå på buejakt i Danmark, må du ha buejakt-påtegning på ditt danske gjeste-jaktkort. Det er et krav at du kan bevise at du har tillatelse til å gå på buejakt i hjemlandet. Søknaden må også inneholde bevis på at du har bestått en buejaktprøve, og gyldighetsperioden ikke er utløpt.

Import og eksport av våpen

Som utlending må du ha Europeisk våpenpass (eller deklarere dine våpen i tollen ved inn- og utreise) for å reise inn og ut av Danmark med ditt jaktvåpen. Med et gyldig våpenpass behøver du ikke stoppe i tollen. Bare hvis du blir stoppet og bedt om å vise dokumentasjon, er det nødvendig å framvise våpenpass.

 

English visitors: 
http://eng.naturstyrelsen.dk/experience-nature/hunting/ 

Deutsch Besucher:
http://de.naturstyrelsen.dk/naturerlebnisse/jagd/