Norge

Som utlending som ønsker å jakte i Norge må du løse den årlige Jegeravgiften til staten på lik linje med norske jegere. Denne bestilles fra Jegerregisteret, N-8910 Brønnøysund, Norge, alternativt på fax nummer: 0047-75 00 79 50 eller via e-mail. Herfra får du tilsendt den norske jegeravgiften, som kan betales fra hjemlandet. Den norske jegeravgiften er gyldig fra 1.4.-31.3. Telefonnummeret til Jegerregisteret er 0047-75 00 79 99, e-mail: jegerregisteret@brreg.no De har en glimrende web-side: www.jegerregisteret.no 

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke å ta jegerprøven dersom de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland. Skal utlendinger jakte i Norge, må de sende sitt utenlandske jegeravgiftskort (jagttegn, jagdschein, hunting licence, jaktkort, jegerbevis eller lignende) til Jegerregisteret pr. faks eller brev med opplysninger om fødselsdato og postadresse. 

Personer som er bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge skyteprøve ved storviltjakt dersom de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland. Deretter får du tilsendt den norske jegeravgiften. Den kan enkelt betales via hjemmesiden til jegerregisteret som inneholder nærmere detaljer under menypunktet "privatpersoner" og "Jegeravgiftskort". Det kan betales med Visa-/Mastercard.  

Den norske jegeravgiften er gyldig fra 1.4.-31.3.