Nordisk Jegersamvirke

De nordiske jaktorganisasjoner er godt organisert med tusener av lokale foreninger og et felles sekretariat. De nordiske jegerne ser på samarbeidet som en avgjørende faktor i naturforvaltningen. Det gjelder både blant jegerne internt og i forhold til andre naturvernorganisasjoner og myndighetene. Derfor er Nordisk Jegersamvirke aktive, på nordisk og europeisk nivå og er fast representert i Brüsell.