Utdannelse

Det hviler et stort ansvar på den som ønsker å jakte og nedlegge vilt. Alle som ønsker å gå på jakt i de nordiske landene må gjennomgå en obligatorisk jegerutdannelse, hvor man til slutt skal bestå en skriftlig eksamen. Ønsker man å jakte storvilt, må man i tillegg dokumentere sin treffsikkerhet gjennom en praktisk prøve. Målet er at alle som jakter skal ha en høy jaktmoral og stor jaktkunnskap, slik at man sikrer en human avlivning av byttet. Unødige lidelser for dyret skal unngås. Derfor innskjerpes det mye på å holde forsvarlige skyteavstander, det tilbys god skytetrening, og det sikres at jegerne har god kjennskap til både våpen og vilt.