Finland

For å få finsk jegeravgift må en utenlandsk jeger dokumentere at han eller hun har tillatelse til å drive jakt i sitt hjemland. Denne dokumentasjonen skal forelegges den lokale jaktvårdsforening i Finland, som så bestiller et innbetalingskort fra jegerregisteret. Etter betaling fungerer kortet som gyldig jegeravgift. 

Jegeravgiften er gyldig i ett år, fra 1. august til 31. juli det påfølgende år. Til jegeravgiften, som i realiteten er en viltpleieavgift, er det knyttet en jegerforsikring. Den dekker eventuelle personskader forvoldt av skytevåpen brukt under jakt. Forsikringen gjelder utelukkende i Finland og kun så lenge som den finske jegeravgiften er gyldig. 

For å jakte storvilt (rådyr og oppover) i Finland, må en utlending ha avlagt en storviltprøve med jaktrifle. Dette kan skje i hjemlandet, og dette skal dokumenteres slik at det kan skrives ut en finsk bekreftelse. Er det ikke avlagt en storviltprøve i hjemlandet kan denne avholdes i Finland. 
Adresse og andre opplysninger finner du på www.riista.fi

Jakt på Ålandsøyene krever en egen jegeravgift. Nærmere opplysninger får du hos "Ålands Landsskapsstyrelse" ved jaktforvalter Roger Gustavsson. E-post: roger.gustavsson@regeringen.ax