Fornuftig bruk

Jakten i Norden foregår på naturens egne premisser. Bærekraftig utnyttelse er det naturlige utgangspunktet. Jakta foregår etter en vurdering av hva stammene tåler. Når det gjelder storvilt, er systemet nesten over alt slik at jegeren tildeles et gitt antall dyr som kan felles, og hvor også kjønn og alder på byttet er definert på forhånd. Slik styres uttaket av dyr på en måte som sikrer en god forvaltning av stammene.

Jegerne gjør en stor innsats for å bevare naturen og bidra med nye levesteder til både jaktbare og ikke-jaktbare arter. Ingen annen gruppe har det samme antallet dedikerte og velutdannede entusiaster «i marken». Jegerne bidrar til kartlegging av viltressursene slik at vi er sikre på at vi høster av et overskudd og ikke truer artene. Alt vilt som nedlegges skal rapporteres og registreres. Et utstrakt samarbeid mellom viltforvaltningen, forskningen og jegerne sikrer et godt faglig beslutningsgrunnlag før jakta starter. På grunn av denne naturvennlige holdningen har jegerne et godt rykte i befolkningen og et godt samarbeid med mange naturvernorganisasjoner i Norden.