Nordisk jakt

I EU-landene utenfor Norden bor det i gjennomsnitt nesten 10 ganger så mange mennesker per kvadratkilometer som i de nordiske landene. Det gir oss i Norden god plass til natur, vilt og jegere. Ca en million nordboere går på jakt hvert år. Alle, uansett sosial status, har mulighet for å drive med jakt, og andelen kvinner er sterkt økende.

I Norden er jakt en folkeaktivitet, som skaper jobber og sosial aktivitet på landsbygda. Viltkjøttet utgjør et betydelig tilskudd til den nasjonale husholdningen, og kjøttet er økologisk og av beste kvalitet. Like så viktig er gleden ved jakta, spenningen, kameratskapet og de folkehelse-gevinstene en får ved frisk luft og god mosjon.